Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 16.01.2022 zmarł nagle w wieku 59 lat nasz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Orzyłowski.

Był znaną osobą w branży mleczarskiej, pełnił rolę radnego w KZSM.

Ceremonia Polna odbędzie się 22.01.2022 w Domu Pogrzebowym Hades – Zbuczyn, ul. Siedlecka 81.

Msza Święta żałobna odbędzie się 22.01.2022 o godz. 11:00 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Radzikowie Wielkim.

Pogrzeb na cmentarzu parafialnym w Radzikowie.

Zapowiedzi