Zapasy publiczne masła i OMP w UE

13.11.2015

W Unii Europejskiej w obrębie mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania na koniec sierpnia 2015 r. po uwzględnieniu wycofanych ilości, w chłodniach znajdowało się 100 tys. ton masła i 25 tys. ton OMP.

Komisja Europejska trzykrotnie przedłużała termin składania wniosków o dopłaty do przechowywania tych produktów. W efekcie unijni przedsiębiorcy mogą wprowadzać masło i OMP do prywatnych magazynów do 29 lutego 2016 r.

W UE wzrastają interwencyjne zapasy OMP. Brak jest z kolei ofert na interwencyjny zakup masła. Od 13 lipca do 11 października 2015 r. unijni przedsiębiorcy złożyli wnioski o przywóz 23 tys. ton OMP, w tym w Polsce – 2,6 tys. ton. Interwencyjne zakupy masła i odtłuszczonego mleka w proszku mogą być realizowane w UE do końca września 2016 r.

(13.11.2015 za Gospodarz.pl/ARR)