Rynek produktów mleczarskich w Polsce (26.10-1.11.2015)

13.11.2015

Podsumowanie polskiego rynku produktów mleczarskich w dniach od 26 października do 1 listopada 2015 roku

Ceny masła

W zakładach mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 26.10-1.11.2015 r. za masło w blokach średnio płacono 12,70 zł/kg, a więc więcej o 0,5% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Cena masła w blokach w Polsce w przeliczeniu na euro była prawie 34% większa od ceny interwencyjnej wynoszącej 221,75 euro za 100 kg.

Masło konfekcjonowane zbywano po 13,46 zł/kg, a zatem o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% drożej niż miesiąc wcześniej. Masło konfekcjonowane było tańsze niż przed rokiem o 7%, podczas gdy masło w blokach o 1% droższe.

Ceny mleka w proszku

Za odtłuszczone mleko w proszku krajowi producenci otrzymywali 7,37 zł/kg, czyli na poziomie podobnym do notowanego w poprzednim tygodniu i o 2% większym niż miesiąc wcześniej. Krajowa cena OMP w dniach 26.10-1.11.2015 r. była o 1,5% wyższa od ceny interwencyjnej wynoszącej 169,80 euro za 100 kg.

Cena pełnego mleka w proszku w odniesieniu do poprzedniego tygodnia zmalała o 1% i wyniosła 9,46 zł/kg. Był to jednak poziom o 0,04 zł/kg większy niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku mleko w proszku było tańsze o 16%.

Ceny mleka w Polsce

Krajowa cena skupu mleka we wrześniu 2015 r. (wg GUS) wyniosła 108,79 zł/hl i była o 1% wyższa niż w sierpniu 2015 r., ale o 13% mniejsza niż we wrześniu 2014 r.

Ceny na rynkach zagranicznych

Na platformie handlowej GlobalDairyTrade od połowy października 2015 r., po utrzymującej się od połowy sierpnia br. zwyżce, notowany jest spadek cen większości produktów mleczarskich. Na aukcji, która odbyła się 3 listopada 2015 r., cena masła ukształtowała się w granicy 2574 USD/t, czyli była mniejsza o 10% niż w poprzednim notowaniu (20.10.br.) i o 15% niż miesiąc wcześniej.

Za OMP uzyskiwano 2018 USD/t, a za PMP 2453 USD/t, odpowiednio o 7% i 9% mniej niż dwa tygodnie wcześniej i o 11-13% taniej niż przed miesiącem. Cenę sera Cheddar wynegocjowano na poziomie 2897 USD/t, tj. niższym o 8% niż w połowie października br. i o 10% niż na początku tego miesiąca. W porównaniu do notowań sprzed roku cena masła była wyższa o 3%, a sera Cheddar – o 6%, przy czym OMP była niższa – o 18%, a PMP – o 3%.

(13.11.2015 za Gospodarz.pl/ARR)