Skup mleka rok do roku wciąż jest wyższy

21.08.2021

Skup mleka w czerwcu bieżącego roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 1 044,03 mln litrów.

Skup mleka w czerwcu był o 4,2% mniejszy od skupu odnotowanego w maju oraz o 0,8% wyższy niż notowany w czerwcu ubiegłego roku.

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. w Polsce skupiono 6 181,0 mln litrów mleka. Tym samym, jak podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku skupiono o 0,4% więcej mleka niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

  • Skup mleka w Polsce w czerwcu wyniósł 1 044,03 mln litrów
  • Skup mleka w czerwcu był o 4,2% mniejszy niż w maju
  • Od stycznia do czerwca 2021 r. w Polsce skupiono 6 181,0 mln litrów mleka
  • Skup mleka w UE w maju wyniósł 12 869,37 tys. ton
  • Skup mleka w UE w maju był o 0,2% niższy niż w kwietniu

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. najwięcej mleka ubyło z województwa warmińsko-mazurskiego (297,2 mln l), kujawsko-pomorskiego (274,6 mln l) oraz wielkopolskiego (208,7 mln l). Z kolei najwięcej surowca z innych województw trafiło do województwa podlaskiego (938,8 mln l).

Skup mleka w UE rośnie

W maju bieżącego roku skup mleka został ograniczony w 4 krajach członkowskich w relacji rocznej. W Niemczech i Niderlandach utrzymał się na poziomie sprzed roku. W pozostałych krajach w analizowanym miesiącu zwiększono skup surowca.

Według danych Eurostat w maju 2021 roku w Unii Europejskiej skupiono 13 437,09 tys. ton mleka, tj. o 4,3% więcej niż w kwietniu oraz o 1,8% więcej niż w maju 2020 roku.

Pięciu największych producentów mleka w Unii Europejskiej tj. Niemcy, Francja, Niderlandy, Włochy i Polska, w analizowanym miesiącu skupiło łącznie 8 618,2 tys. ton mleka. Było to o 1,4% więcej niż przed rokiem. Skup ten stanowił 64,1% całego unijnego mleka.

Ocena użytkowa krów mlecznych

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka informuje, że w czerwcu 2021 roku pod oceną było 796 648 krów pochodzących z 17 896 obór.

W Regionie Oceny Centrum oceniono w czerwcu oceniono 210 528 krów z 5 647 obór. W Regionie Oceny Wschód było to 189 287 krów z 4 459 obór. W Regionie Oceny Zachód Federacja oceniała 224 915 krów utrzymywanych w 3 971 oborach, a w Regionie Oceny Północ 170 891 krów z 3 819 obór.

(21.08.2021 za agropolska.pl)