Mleczarnia Ryki (SM) stawia na dyskonty: Biedronka, Lidl, Netto

09.09.2021

Jak informuje mleczarnia Ryki (SM) całkowita sprzedaż jej serów w 2020 r. wyniosła 16 065 ton (dla porównania w 2019 r. było to to 15 628 ton). Przedstawiciele mleczarni deklarują: – W naszej strategii kontynuujemy wzrost sprzedaży w Polsce. Stawiamy na rozwój dyskontów takich jak Biedronka, Lidl, Netto to do nich należy największy udział w rynku krajowym.

Na eksport sprzedano 3 439 ton (udział 21,4%), a w kraju sprzedano 12 626 ton (udział 78,6%). Spółdzielnia jest producentem serów twardych i proszku serwatkowego. W 2020 r. ilość sprzedanego sera w klasie I wyniosła 95,43% co stanowi 15 331 ton. Na to składa się m.in.: 5 570 ton sera konfekcjonowanego w plastrach (4 028 ton w roku 2019) i 83 tony sera konfekcjonowanego w kostkach. Dynamiczny rozwój konfekcji serów spowodował podjęcie decyzji o zakupie trzeciej linii do plastrowania serów. Wzrost skupu mleka, a co się z tym wiąże również produkcji, wymusił konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków.

Mleczarnia Ryki (SM) w 2020 r. osiągnęła przychody netto na poziomie 367,95 mln zł wobec 345, 8 mln zł w 2019 r. Rok 2020 zakończono zyskiem netto w wysokości 1,59 mln zł.

(09.09.2021 za ppr.pl)