Spadek eksportu mleka

12.01.2020

Eksport przetworów mlecznych w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniósł 3,41 mld l w przeliczeniu na mleko surowe i był o 1,9% mniejszy niż w takim samym czasie 2018 roku.

Import zmalał w większym stopniu, bo o 4,3% do 1,39 mld l, wobec czego nadwyżka wysyłki nad przywozem pozostała na niezmienionym poziomie i wyniosła 2,02 mld l w ekwiwalencie surowca. Zmalało z kolei dodatnie saldo obrotów w ujęciu wartościowym o 1,7% do 0,96 mld euro, o czym zadecydowała wyższa dynamika wzrostu wartości importu niż eksportu.

Wpływy z wywozu wzrosły o 1,7% do 1,76 mld euro, przede wszystkim w wyniku zwyżki cen transakcyjnych mleka w proszku o 18,6% i serwatki o 15,6%, ale także serów i twarogów, lodów oraz kazeiny o 2-6%, przy obniżce cen mleka płynnego i śmietany o 11,2%, masła o 13,2% oraz jogurtów i innych napojów mlecznych o 3,4%. Wartość przywozu zwiększyła się o 5,9% do 0,81 mld euro, co było spowodowane wzrostem cen transakcyjnych wszystkich przetworów, ale prócz masła.

(12.01.2020 za gospodarz.pl)