Krajowe ceny przetworów mlecznych

14.05.2021

Za masło w blokach krajowi producenci w lutym otrzymywali cenę 17,96 zł/kg i była ona wyższa o 1,1% niż w styczniu oraz o 0,4% niż w lutym 2020 r.

W okresie dwóch miesięcy cena masła ukształtowała się na poziomie 17,86 zł/kg i była o 0,4% mniejsza niż w tym samym okresie minionego roku.

W lutym średnia cena serów podpuszczkowych dojrzewających wynosiła 15,61 zł/kg, czyli drożej o 0,8% niż przed miesiącem oraz o 1,3% niż w lutym minionego roku. W okresie styczeń luty 2021 r. średnia cena sera wynosiła 15,55 zł/kg i była wyższa o 1,3% niż w porównywalnym czasie 2020 roku.

W lutym cena OMP ukształtowała się na poziomie 10,85 zł/kg i była wyższa o 3,7% niż w styczniu, ale niższa o 3,6% niż w analogicznym miesiącu 2019 roku. W okresie dwóch miesięcy cena OMP wynosiła 10,66 zł/kg i była mniejsza o 4,5% niż w tym samym czasie ubiegłego roku.

(14.05.2021 za gospodarz.pl)