Unijny skup mleka

17.05.2021

Według danych Eurostat w lutym 2021 roku w Unii Europejskiej skupiono 11022,41 tys. ton mleka, a więc mniej o 6% niż w styczniu 2021r.orazo 4,3% niż w lutym 2020 r.

Pięciu głównych producentów mleka w Unii Europejskiej, a więc Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Polska, w omawianym miesiącu skupiło w sumie 7550,9 tys. ton mleka, było to mniej o 4,7% niż przed rokiem. Skup ten stanowił 68,5% całego unijnego mleka.

(17.05.2021 za gospodarz.pl)