Handel zagraniczny przetworami mlecznymi

20.05.2021

W pierwszym kwartale 2021 r. zwiększyły się przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-marzec 2021 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 604 mln EUR - 2,7 mld zł i była o ponad 2% wyższa niż w pierwszym kwartale 2020 r. Jednocześnie na zakup tego asortymentu wydatkowano 274 mln EUR - 1,2 mld zł, czyli mniej o 5% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w pierwszym kwartale 2021 r. ukształtowało się na poziomie 330 mln EUR - 1,5 mld zł, a zatem wyższym o 9% niż w okresie styczeń-marzec 2020 r.

Produkty mleczne z Polski wysyłane były głownie do UE-27. W pierwszym kwartale 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 62%, a wpływy otrzymane z eksportu zwiększyły się o 1% do 372 mln EUR. Najważniejszymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy z 19% wartości i 115 mln EUR, Czechy z 6% i 38 mln EUR, Włochy z 5% i 28 mln EUR oraz Niderlandy i Rumunia - po około 4% i odpowiednio 25 mln EUR i 24 mln EUR.

Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP był nieznaczny i w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 5%. Całkowita wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 29 mln EUR, a zatem niższym o 15% niż w okresie styczeń-marzec 2020 r. Udział krajów nienależących do UE i WNP w wysyłce produktów mlecznych wyniósł 34% względem 32% rok wcześniej. Wpływy otrzymane z eksportu osiągnęły 203 mln EUR, czyli więcej o 8% niż w pierwszym kwartale 2020 r. Największy udział w eksporcie miały Chiny i Wielka Brytania - po około 6% wartości wywozu i odpowiednio 39 mln EUR i 34 mln EUR, a także Algieria z 4% i 21 mln EUR oraz Arabia Saudyjska z 3% i 17 mln EUR.

(20.05.2021 za gospodarz.pl)