Informacje przedstawione przez Komisję Europejską w zakresie sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych podczas posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych Produkty Zwierzęce, które odbyło się w dniu 20 maja 2021 r.

Prezentacja Komisji:

Skup mleka w UE-27 i dynamika zmian r/r:

 • W marcu 2021 r. skup mleka w UE-27 ukształtował się na poziomie +0,7% r/r (+83 tys. ton), pierwszy raz w tym roku notowanie było na plusie po ujemnych wynikach r/r w styczniu i lutym. U dwóch czołowych producentów mleka w UE-27 odnotowano spadek skupu mleka w relacji rocznej - w DE (-1,1%; -32 tys. ton) oraz we FR (-1,4% r/r; -32 tys. ton), a także w NL (-0,7% r/r; -8 tys. ton). Największy wzrost procentowy dotyczył CY (+15,7% r/r; +4 tys. ton) oraz w IE (+13,5% r/r; +101 tys. ton). W przypadku PL odnotowano wzrost skupu na poziomie +1,7% r/r (+19 tys. ton).
 • W okresie styczeń-marzec 2021 r. skup mleka w UE-27 ukształtował się na poziomie -1,4%, a po uwzględnieniu roku przestępnego spadek skupu mleka ukształtował się na poziomie jedynie -0,3% r/r. Największe wzrosty r/r dotyczyły CY (+18,4%), IE (+10,5%) oraz HU (+5,7%), a najniższe: FR (-2,5%), DE (-1,7%), ES (-1,1%), NL (-1,3%).

Światowa produkcja mleka:

 • W marcu 2021 r., w relacji rocznej, produkcja mleka na świecie wzrosła o +1,7% (+25,7 mln ton). Wzrosty produkcji dotyczyły NZ (aż +9,8% r/r, ale zeszłoroczna produkcja była wyjątkowo niska), USA, UK oraz UE.
 • Dynamika światowej produkcji mleka w marcu 2021 r. względem marca 2020 r.:

Australia

-2,5%

Nowa Zelandia

+9,8%

USA

+1,8%

UK

+3,1%

UE

+0,7%

 

 • Dynamika r/r światowej produkcji mleka w 2021 r.:

Australia

+0,6%

Nowa Zelandia

+4,0%

USA

+1,0%

UK

+0,6%

UE

-1,4%

 

Skup mleka i produkcja przetworów mlecznych w UE-27 w okresie styczeń-marzec 2021 r. i dynamika zmian r/r:

Wzrosła produkcja serów, mleka pitnego i zagęszczonego oraz obniżyła się produkcja pozostałych przetworów mlecznych, w szczególności w odniesieniu do mleka w proszku.

Skup mleka

Sery

OMP

Masło

PMP

Mleko pitne

Mleko fermentowane

Mleko zagęszczone

-1,4%

+2,1%

-6,2%

-2,5%

-8,4%

+0,4%

-2,4%

+6,2%

 

Cena skupu mleka w UE-27 w marcu 2021 r.:

 • W marcu 2021 r. średnia cena skupu mleka w UE-27 w relacji miesięcznej, ponownie jak w lutym, delikatnie wzrosła (+0,1% m/m) i wyniosła 35,0 euro/100 kg (+1,5% r/r). W poprzednich latach w tym okresie notowany był spadek cen. W 8 państwach członkowskich ceny były wyższe r/r. Bardzo wysokie wzrosty dotyczyły IE (+17,2% r/r) oraz MT (+14% r/r).

Ceny podstawowych przetworów mlecznych w 18. tygodniu 2021 r. (3-9 maj):

 • W stosunku do notowań z ostatniego, kwietniowego (22 kwietnia 2021 r.), posiedzenia Komitetu ds.WORR-PZ ceny podstawowych przetworów mlecznych wzrosły. Ceny wzrosły również w stosunku do początku 2021 r., w tym na poziomie dwucyfrowym w przypadku masła (+22,2%), OMP (+15,8%), PMP (+17,9%) i serwatki (+26,6%).
 • W 18. tygodniu 2021 r. średnia cena masła ukształtowała się na poziomie 410 euro/100 kg (+42% r/r), OMP - 254 euro/100 kg (+28% r/r), PMP - 320 euro/100 kg (+20% r/r) i serwatki - 99 euro/100 kg (+34% r/r).
 • Względem średniej 5-letniej cena OMP była wyższa o +42,2%, a masła o +4,3%.

Handel UE-27 w okresie styczeń-marzec 2021 r.:

 • W okresie styczeń-marzec 2021 r. UE-27 zmniejszyła eksport masła o -13% r/r do 45,8 tys. ton, z uwagi na spadek eksportu do USA (-8% r/r do 7,4 tys. ton) i Arabii Saudyjskiej (-54% r/r do 2,5 tys. ton). UE-27 odnotowała jednak duży wzrost eksportu masła do Chin (+132% r/r do 5,4 tys. ton). Eksport masła w marcu 2021 r. był jednak delikatnie wyższy w relacji rocznej. Główne kierunki eksportu masła: USA, Chiny, Arabia Saudyjska. W odniesieniu do eksportu pozostałych podstawowych przetworów mlecznych odnotowano wzrost eksportu.
 • W analizowanym okresie UE-27 zwiększyła r/r eksport serów o +5% do 233,9 tys. ton, z uwagi na wzrost eksportu do głównych odbiorców poza USA (-16% r/r do 25,6 tys. ton) i Koreą Płd. (-12% do 12,6 tys. ton), tj. do Japonii (+14% r/r do 28,3 tys. ton), która uplasowała się na 2. miejscu jako kierunek eksportowy, po UK. Znacząco wzrósł r/ unijny eksport serów na Ukrainę (+18% do 12,2 tys. ton), do Chin (+151% do 10,6 tys. ton), Libii (+51% do 7,3 tys. ton) i Chile (+46% do 6,3 tys. ton). Główne kierunki eksportu serów: UK, Japonia, USA, Szwajcaria (18,7 tys. ton).
 • Eksport OMP wzrósł o +5% r/r do 201,4 tys. ton, w tym do Chin (+5% do 26 tys. ton), Indonezji (+87% do 17,7 tys. ton), Jemenu (+49% do 12,3 tys. ton), na Filipiny (+129% do 12 tys. ton) oraz do Wietnamu (+103% r/r do 6,7 tys. ton). Spadek eksportu dotyczył Algierii (-31% r/r do23 tys. ton). Główne kierunki eksportu OMP: Chiny, Algieria, Indonezja.
 • Eksport PMP wzrósł o +41% r/r do 71,8 tys. ton, w tym wzrosty eksportu r/r dotyczyły Omanu (+41% do 14,9 tys. ton), Chin (+22%, +4,2 tys. ton), ZEA (+25% do 3 tys. ton). Główne kierunki eksportu PMP: Oman, Nigeria (-7% do 4,3 tys. ton), Chiny.

Handel UE-27 z UK w okresie styczeń-luty 2021 r.

 • UE-27 obniżyła eksport masła (-60%r/r), serów (-29%), OMP (-68% r/r) oraz PMP (-50% r/r).
 • Główne kategorie produktów eksportowanych do UK i Irlandii Płn.: sery, jogurty i produkty świeże, a importowanych: produkty świeże, sery oraz serwatka.
 • Główni eksporterzy (ilościowo): FR, BE i IE; IE jest głównym eksporterem do Irlandii Płn., za nią FR.
 • Główni importerzy: IE głównie z Irlandii Płn., a za nią BE, FR i NL.

Podsumowując Komisja Europejska podkreśliła, że sytuacja jest bardzo dobra, widoczny jest pozytywny rozwój.

(Informacja Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy)