Ceny skupu mleka surowego według GUS

02.07.2021

W maju 2021 r. krajowi dostawcy za mleko surowe otrzymywali 151,39 zł/hl, czyli mniej o 1% niż miesiąc wcześniej, ale więcej o 16% niż przed rokiem.

Mleko surowe w maju 2021 r., w stosunku do notowań sprzed miesiąca, podrożało w sześciu województwach – w największym stopniu w woj. małopolskim o 1,1%, a w najmniejszym w woj. łódzkim i pomorskim - po 0,3%. Spadek cen odnotowano w siedmiu województwach – największy w woj. podkarpackim o 1,6%, a najmniejszy w woj. dolnośląskim o 0,2%. W woj. podlaskim, śląskim i zachodniopomorskim ceny skupu mleka pozostały niezmienne.

Najwyższe ceny za mleko otrzymywano w województwie podlaskim – 156,64 zł/hl oraz lubuskim – 154,58 zł/hl, tj. odpowiednio o 3,5% i 2% więcej niż średnio w kraju. Najmniej za mleko płacono w województwie małopolskim – 139,90 zł/hl i łódzkim – 143,26 zł/hl, a więc odpowiednio o 8% i 5% mniej niż przeciętnie w kraju.

(02.07.2021 za gospodarz.pl)