Produkcja krajowa artykułów mleczarskich

06.07.2021

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2021 r. polski przemysł mleczarski utrzymywał produkcję większości trwałych artykułów na poziomie większym niż przed rokiem.

Stymulująco na produkcję wpływało zapotrzebowanie eksportowe na krajowe produkty mleczne, a zwłaszcza na wyroby serowarskie.

Z danych GUS wynika, że w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. produkcja śmietany niezagęszczonej w Polsce ukształtowała się na poziomie 142 tys. ton, czyli większym o 7,9% niż przed rokiem. W tym czasie produkcję serów podpuszczkowych dojrzewających zwiększono o 4% do 118 tys. ton.

Mleka płynnego wraz z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji wyprodukowano 1,2 mln ton, a serów niedojrzewających i twarogów – 169 tys. ton, tj. odpowiednio o 3,2% i 2% więcej niż w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Na poziomie podobnym do notowanego przed rokiem utrzymano produkcję masła – 86 tys. ton. W okresie czterech pierwszych miesięcy 2021 r. ograniczono z kolei krajową produkcję odtłuszczonego mleka w proszku – o 5,1% do 54 tys. ton, pełnego mleka w proszku – o 4,8% do 11 tys. ton oraz jogurtów – o 2,9% do 124 tys. ton.

(06.07.2021 za gospodarz.pl)