Indeks cen produktów mlecznych FAO

14.07.2021

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, indeks światowych cen produktów mlecznych FAO, po dynamicznej zwyżce trwającej od czerwca 2020r., uległ spadkowi.

W czerwcu 2021r. wskaźnik ten wyniósł średnio 119,9 pkt i był o 1% niższy niż w maju 2021r., ale o 22% większy niż w czerwcu 2020r.

Obniżenie indeksu cen artykułów mleczarskich w czerwcu 2021 r. było spowodowane obniżką notowań wszystkich produktów mlecznych reprezentowanych w indeksie.

Największej obniżce uległy ceny masła, w wyniku znacznej zniżki zapotrzebowania importowego oraz nieznacznego wzrostu zapasów tego tłuszczu mlecznego, szczególnie w Europie. Na spadek indeksu wpływ miały też mniejsze ceny pełnego mleka w proszku spowodowane mniejszymi zakupami ze strony Chini ograniczonym popytem na dostawy spot. Niższe zapotrzebowanie importowe na ser i odtłuszczone mleko w proszku, przy nieco większych dostawach eksportowych z głównych regionów produkcyjnych, były czynnikami, które także oddziaływały na spadek notowań cen artykułów mleczarskich na rynku międzynarodowym.

(14.07.2021 za gospodarz.pl)