Spadek cen na aukcji GDT

20.07.2021

Na odbywającej się 20 lipca 2021 roku 288 aukcji Global Dairy Trade zanotowano spadek wartości produktów mlecznych. Indeks GDT spadł o -2,9% w stosunku do aukcji z dnia 6 lipca 2021 roku, a średnia cena wyniosła 3839 USD/t.

Podczas aukcji na internetowej platformie, należącej do nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej Fonterra, zanotowano spadek cen oferowanych na platformie produktów mlecznych. Indeks cen GDT spadł z poziomu 1214 do poziomu 1179 pkt., co stanowi spadek o -2,9% w stosunku do aukcji z 6 lipca 2021 roku.

Spośród ośmiu oferowanych na platformie produktów dwa nie były oferowane – słodka serwatka w proszku i maślanka w proszku. Ceny pięciu produktów spadły, a jednego wzrosła – Sera Cheddar – o +1,3%. Najbardziej spadły ceny: laktozy – o -8,9% i odtłuszczonego mleka w proszku – o -5,2%. Spadła też ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22405 t, wobec 24278 t na poprzedniej aukcji.

Ceny prezentują się następująco:

  • Bezwodny tłuszcz mleczny – spadek o -0,3%, cena – 5615 USD/t;
  • Masło – spadek o -0,8%, cena – 4419 USD/t;
  • Maślanka w proszku – nie była oferowana;
  • Ser Cheddar – wzrost o +1,3%, cena – 4022 USD/t;
  • Laktoza – spadek o -8,9%, cena – 1127 USD/t;
  • Odtłuszczone mleko w proszku – spadek o -5,2%, cena – 2971 USD/t;
  • Pełne mleko w proszku – spadek o -3,8%, cena – 3730 USD/t;
  • Słodka serwatka w proszku – nie była oferowana.

Kolejna 289 aukcja GDT odbędzie się 3 sierpnia 2021 roku.

(20.07.2021 za globaldairytrade.info)