Produkcja mleka na świecie

07.07.2022

Na rynku światowym utrzymuje się zwyżkowy trend w produkcji mleka.

W prognozie z czerwca 2022 r. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) przewiduje, że w 2022 r. globalna produkcja mleka osiągnie poziom ponad 937 mln ton, czyli wyższy o 1% niż w 2021 r.

Wzrost produkcji prognozowany jest jedynie w Azji o 2,9% do 411,3 mln ton. Największy spadek produkcji przewidywany jest w Oceanii o 1,5% do 30,5 mln ton. Do 232,6 mln ton, a więc o 0,5% zmniejszy się produkcja w Europie. W Afryce produkcja mleka ulegnie obniżeniu o 0,2% do 49,7 mln ton. W Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej łączna produkcja mleka prawdopodobnie wyniesie 213,3 mln ton, tj. o 0,1% mniej niż w roku 2021.

(07.07.2022 za gospodarz.pl)