Samowystarczalność Polski na rynku mleka

26.07.2022

W Polsce produkcja krowiego mleka surowego jest większa od popytu rynku wewnętrznego.

W związku z tym, od 2017 r. samowystarczalność utrzymuje się na poziomie 120-124%, co stwarza możliwość sprzedaży nadwyżek na rynkach zagranicznych.

W latach 2016-2021 z Polski wysyłano średnio ponad 31% wolumenu krajowej produkcji mleka.

Największy udział eksportu w produkcji odnotowano w 2018 r. – 33% i w latach 2019-2021 – 32%.

(26.07.2022 za gospodarz.pl)