Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

27.09.2022

W okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. wpływy branży mleczarskiej z wysyłki produktów mlecznych utrzymywały się na poziomie znacznie większym niż przed rokiem.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-lipiec 2022 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 2,19 mld EUR i była większa o 41% niż w porównywalnym okresie 2021 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,94 mld EUR, czyli więcej o 30% niż w okresie styczeń-lipiec 2021 r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w okresie pierwszych siedmiu miesięcy 2022 r. ukształtowało się na poziomie 1,25 mld EUR, a zatem wyższym o 49% niż w analogicznym okresie 2021 r. Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 73% wpływów uzyskanych z eksportu.

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy z 21% wartości i 456 mln EUR, Niderlandy z 7% i 156 mln EUR, Czechy z 6% i 135 mln EUR oraz Włochy z 6% i 119 mln EUR. Udział krajów pozaunijnych stanowił 27% w wywozie produktów mlecznych z Polski.

Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 600 mln EUR i były wyższe o 9% niż w okresie styczeń-lipiec 2021 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miała Algieria z 5% wartości wywozu i 100 mln EUR, Wielka Brytania z 4% i 82 mln EUR, Ukraina z 3% i 65 mln EUR, Chiny z 3% i 64 mln EUR, a także Arabia Saudyjska z 2% i 37 mln EUR.

(27.09.2022 za gospodarz.pl)