Ceny skupu mleka surowego według GUS

02.11.2022

We wrześniu 2022 r. na rynku krajowym kontynuowany była zwyżka cen skupu mleka surowego.

Krajowi dostawcy za mleko surowe uzyskiwali 249,66 zł/hl, a więc więcej o 4,5% niż miesiąc wcześniej i o 60% niż przed rokiem.

We wrześniu 2022 r., w porównaniu do notowań sprzed miesiąca, mleko podrożało we wszystkich regionach kraju – w największym stopniu w woj. podlaskim o 6,6%, pomorskim o 6,3% oraz warmińsko-mazurskim o 5,7%, a w najmniejszym – w woj. podkarpackim o 2,1% i małopolskim o 2,4%.

Najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w województwie warmińsko-mazurskim – 260,34 zł/hl oraz lubuskim – 259,93 zł/hl, czyli po 4% więcej niż średnio w kraju. Najmniej za mleko płacono z kolei w województwie małopolskim – 231,56 zł/hl i łódzkim – 232,45 zł/hl, tj. po 7% mniej niż przeciętnie w kraju.

(02.11.2022 za gospodarz.pl)