XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie”

W dniach 1-4 września 2015 r. na zamku w Gniewie odbyła się XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie” zorganizowana przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne „Energia i środowisko w mleczarstwie” i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencji przewodniczył prof. dr hab. inż. Janusz Budny, a gospodarzem regionalnym było Przedsiębiorstwo MARCOR Jan Marianowski z Gdańska. 

Od wielu lat myślą przewodnią Konferencji jest „Łączyć tych, którzy potrzebują, z tymi, którzy potrafią”.

Konferencję otworzył i powitał uczestników prof. Janusz Budny. Jako pierwsze swoje referaty zaprezentowało Przedsiębiorstwo MARCOR, a dotyczyły one: „Oszczędności wdrożenia metody amonowej w układzie skraplacza amoniakalno-wyparno-natryskowego”, „Legionella groźna bakteria w przemysłowych układach chłodzenia” i „Biofilm w układach wodnych w zakładach mleczarskich. Praktyczne aspekty jego zwalczania”. Firma DIGISERVICE przedstawiła „Nowe usługi na rynku energii – zarządzanie popytem poprzez optymalizację energochłonnych procesów – zarabianie na oszczędzaniu”. O „Technologii odzysku wód wtórnych w przemyśle mleczarskim – raport z eksploatacji instalacji ENERGOMILK” mówili przedstawiciele Centrum Badawczo Rozwojowego UNITEX. Elwira Szałucka z firmy DOSTER poruszyła „Problemy eksploatacyjne instalacji chłodzących pod kątem korozyjności instalacji”, a przedstawiciele firmy WATREC mówili o „Zagospodarowaniu osadów ściekowych i bioodpadów, w tym odpadów z przemysłu mleczarskiego. Osady ściekowe i bioodpady jako źródło energii odnawialnej i nawozów organicznych”.

Sesję II rozpoczął dr inż. Maciej Wesołowski z Katedry Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, który omówił „Zastosowania systemu fotowoltaicznego jako alternatywnego źródła zasilania energią elektryczną w zakładach mleczarskich”. Przedstawiciel firmy CNIM BABCOCK mówił o tym „Jak obniżyć koszt produkcji pary oraz podgrzewu powietrza do proszkowni”.  Natomiast Janusz Kroll z firmy A-LIMA-BIS przedstawił „Procesy zagospodarowania produktów ubocznych w mleczarstwie z wykorzystaniem technik membranowych i elektrolizy”.

Sesję III rozpoczął wykład prof. dr. hab. Stefana Smoczyńskiego z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, który dotyczył „Udziału techniki w kształtowaniu i ochronie jakości zdrowotnej – bezpieczeństwa zdrowotnego żywności”. Dr inż. Joanna Katarzyna Banach z Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią Wydziału Nauki o Żywności w Olsztynie omówiła „Zrównoważony rozwój gospodarki energią – uwarunkowania, problemy i wyzwania”. Przedstawiciel Słodowni SOUFFLET Polska mówił o „Utrzymaniu maszyn i urządzeń w stanie zdatności technologicznej dzięki ich właściwej eksploatacji”. Panowie dr hab. Bogdan Dróżdż i prof. dr hab. Janusz Wojdalski z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji, Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie omówili „Metody analizy energochłonności zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego”. Natomiast przedstawiciel firmy FRISTMAN Polska opowiedział o „Eksploatacji pomp w mleczarni”.

Podczas Sesji IV przedstawiciele firmy ZAMKON ARMATUREN zajęli się tematem „Wykorzystania mokrej i odpadowej pary wodnej do wytwarzania energii elektrycznej przy zastosowaniu prądotwórczego rozprężacza śrubowego HELIEX”.

Drugiego dnia Konferencji odbyła się wycieczka historyczna do Katedry w Pelplinie, a po południu, na terenie hotelu, pokaz konny na zamkowym placu turniejowym.