III Polski Kongres Ekoinwestycji

21 lutego 2018 roku w Hotelu Mercure w Warszawie odbył się III Polski Kongres Ekoinwestycji zorganizowany przez firmę BICOTech.

Patronat naukowy nad Kongresem objęli: Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie reprezentowany przez prof. dr. hab. Janusza Wojdalskiego, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, który reprezentowała dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW oraz Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentowany przez dr. hab. inż. Marcina Dębowskiego i prof. UWM, dr. hab. inż. Marcina Zielińskiego, prof. UWM.

Partnerami Kongresu były firmy: Symbiona S.A i Veolia Water Technologies, natomiast partnerami branżowymi, którzy przeprowadzili ekoinwestycje w swoich zakładach, były firmy: Mlekovita, Mars Polska i Browar Namysłów.

Uczestników powitała Aleksandra Wojnarowska.

Referat wprowadzający zatytułowany „Krajowa Inteligentna Specjalizacja a Ekoinwestycje” wygłosiła dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. PW z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Uczestnicy wysłuchali następujących wykładów:

  • Marleny Kruszewskiej z SM Mlekovita pt. „Ekoinwestycje w Grupie Kapitałowej Mlekovita”;
  • Edyty Walaszek z firmy Mars Polska pt. „Zielona strona biznesu – Mars Polska o efektywności energetycznej w fabrykach”;

– Justyny Dziewoty-Jabłońskiej z firmy Symbiona pt. „Innowacyjny beztlenowy reaktor membranowy AnoxyMem® AnMBR w OSM Łowicz”;

– Jacka Piecha z Browar Namysłów pt. „Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w browarze Namysłów”;

– Bogusława Buczka z firmy Veolia Water Technologies pt. „Ścieki jako surowiec – ostatnie inwestycje ekologiczne realizowane przez Veolia Water Technologies w Polsce”;

– Pawła Zielińskiego z firmy Veolia Water pt. „PurBev – Higieniczne technologie oczyszczania wody dla przemysłu spożywczego”.

W przerwie Kongresu zostały wręczone wyróżnienia AgroIndustry „Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym 2018”. Konkurs co roku odbywa się pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dedykowany jest zakładom spożywczym z całej Polski, które dynamicznie inwestują w działania mające na celu ochronę naszej planety. Celem konkursu Ekoinwestor w Przemyśle Spożywczym jest podkreślenie społecznej odpowiedzialności przemysłu spożywczego poprzez promowanie technologii przyjaznych dla środowiska i ograniczających negatywne oddziaływanie oraz wyróżnianie najciekawszych projektów środowiskowych, zrealizowanych w przemyśle spożywczym. Zgłoszenia firm dotyczące ekoinwestycji ocenia Kapituła Konkursu, w której skład wchodzą: prof. Janusz Wojdalski, prof. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Janusz Budny, prof. Roman Niżnikowski i dr inż. Lech Maryniak.

Nagrody otrzymali:

  • Coca-Cola HBC za innowacyjny proces użycia ścieków oczyszczonych do wież chłodniczych w instalacji kogeneracji oraz instalację nowej generacji osuszaczy gazowych do granulatu PET, powodującą oszczędności energii elektrycznej wielkości 864 000 kwH rocznie;
  • Browar Namysłów za budowę beztlenowo-tlenowej oczyszczalni ścieków z produkcją biogazu;
  • OSM Łowicz za przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową biogazowni przemysłowej w technologii beztlenowych bioreaktorów membranowych;
  • SM Mlekovita za modernizację oczyszczalni ścieków w Trzebownisku z zastosowaniem fermentacji beztlenowej;
  • Pfeifer & Langen za szereg inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w Cukrowni Glinojeck, powodujących oszczędności zużycia energii elektrycznej wielkości 2 162 160 KWh na rok.

W drugiej części Kongresu odbyły się dwa panele:

Panel I Energia – Woda – Środowisko a nowoczesny przemysł

W tej części uczestnicy wysłuchali wykładów:

– dr hab. inż. Marcina Zielińskiego, prof. UWM pt. „Innowacyjne technologie beztlenowe stosowane w procesach unieszkodliwiania zanieczyszczeń w przemyśle spożywczym” i – dr hab. inż. Marcina Dębowskiego, prof. UWM pt. „Wykorzystanie odpadów w procesach produkcji biomasy mikroglonów”.

Panel II – Finansowanie inwestycji związanych z aspektami ekologicznymi

W tym panelu Wiesław Wasilewski z firmy Big-Pol przedstawił możliwości dofinansowania ekoinwestycji w wykładzie pt. „Dotacje na ekoinwestycje w praktyce”.

Na zakończenie Kongresu odbyły się warsztaty pt. „Nowe prawo wodne i nowa rzeczywistość w zakresie formalnoprawnych aspektów gospodarowania wodą w zakładzie”. Prowadził je Miłosz Tomasik z firmy K&L Gates – radca prawny specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami.