Noworoczna Gala Agrobiznesu

20 stycznia 2016 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu. Poprzedziły ją konfrontacje na wybranych wydziałach uczelni zatytułowane „Drogi do AgroSukcesu”, czyli spotkania ludzi sukcesu ze studentami.

Jest to kontynuacja pomysłu sprzed 5 lat, kiedy to w Auli Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci polskiego rolnictwa i agrobiznesu – laureaci konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych SGGW o źródła ich dużych sukcesów gospodarczych. Branżę mleczarską reprezentowała Maria Czwojdrak, prezes Średzkiej Spółdzielni Mleczarskiej JANA w Środzie Wielkopolskiej, laureatka konkursu Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2010.

Na Gali władze SGGW, współorganizatora Gali, reprezentowali: rektor prof. Alojzy Szymański, prof. Wiesław Bielawski – I zastępca rektora, prorektor ds. rozwoju, prof. Jan Niemiec – prorektor ds. nauki, prof. Bogdan Klepacki – prorektor ds. dydaktyki oraz prof. Marek Szyndel – prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz pełnomocnicy rektora: prof. Andrzej Lenart – pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką, prof. Kazimierz Banasik – pełnomocnik ds. międzynarodowych projektów badawczych, dr Witold Bekas – pełnomocnik ds. współpracy ze szkołami średnimi oraz prof. Tomasz Borecki, rektor SGGW w latach 2002-2008. Licznie przybyli też dziekani różnych wydziałów SGGW.

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub – drugiego współorganizatora Gali – reprezentowali: przewodniczący rady Roman Jagieliński, prezes Maciej Paradowski wraz z pozostałymi członkami rady i zarządu. Trzecim współorganizatorem Gali i Konfrontacji na SGGW była redakcja miesięcznika AGRO reprezentowana przez Elżbietę i Leona Wawreniuków. Partnerem strategicznym był Bank PKO SA.

   
   
 

 

Honorowy patronat nad Galą objął minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, którego reprezentowali sekretarz stanu w MRiRW Zbigniew Babalski i podsekretarz stanu Rafał Romanowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – Czesław Siekierski, prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich – Waldemar Broś, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz, dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu – prof. Tadeusz Pawłowski i wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” SA, czołowego w Europie koncernu chemicznego – dr Zenon Pokojski.

Podczas Gali Medalami 25-lecia uhonorowano laureatów konkursu Agroprzedsiębiorca RP, organizowanego przez redakcję AGRO. Nagrody wręczali: Zbigniew Babalski i Czesław Siekierski. Wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele mleczarstwa – Wiera Pawluczuk – prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Hajnówce i Krzysztof Nozderka właściciel firmy C. Olsen Trading Sp. z o.o.

Certyfikatami Wierzytelności Praktyk Biznesowych, ustanowionymi przed laty przez aktualnego rektora SGGW prof. Alojzego Szymańskiego i byłego rektora SGGW prof. Tomasza Boreckiego, uhonorowani zostali wybitni praktycy, którzy przed południem na 6 wydziałach podzielili się swym bogatym doświadczeniem. Wśród nich znalazła się Prezes ŚSM JANA Maria Czwojdrak.

Specjalne puchary z podziękowaniem za pomoc w organizacji Noworocznej Gali Agrobiznesu wręczono Rektorowi SGGW oraz dziekanom wydziałów, które podejmowały wybitnych praktyków z obszaru gospodarki żywnościowej. Takimi samymi pucharami uhonorowano osoby, które były moderatorami dyskusji na poszczególnych wydziałach i swoistymi łącznikami między wybitnymi praktykami a społecznością akademicką: Małgorzatę Witek – redaktor naczelną miesięcznika „Gospodarka Mięsna”, prof. Czesława Waszkiewicza, prof. Tadeusza Pawłowskiego, prof. Włodzimierza Fiszera, Janusza Gołosa – sekretarza Zarządu AgroBiznesKlubu oraz Henryka Piekuta – redaktora „Przeglądu Technicznego”.

Statuetki „Mądra sówka”, dyplomy uznania oraz upominki od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali laureaci ogólnopolskiego konkursu redakcji miesięcznika AGRO i portalu AgroNews na najlepsze gospodarstwa agroturystyczne „Kwatery na Medal 2015”, wybrani drogą głosowania internautów AgroNews i czytelników AGRO.

Zwycięzcami konkursu czasopism wydawanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego „AgroKlasa ODR 2015”, prowadzonego przez cały miniony rok na łamach miesięcznika AGRO, zostali: RADA, wydawana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oraz „Wiadomości Rolnicze”, wydawane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. II miejsce przypadło miesięcznikowi „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy”, wydawanemu przez ZODR Barzkowice, zaś III miejsce przypadło dwóm czasopismom: „Wieś Kujawsko-Pomorska”, wydawanemu przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą oraz „Wieś Mazowiecka”, wydawanemu przez MODR Warszawa.

Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznane – na wniosek organizatorów Gali – przez ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela otrzymali: Małgorzata Bródka, Anna Chachulska, Grzegorz Denarski, Danuta Gratka, Elżbieta Kabać, Małgorzata Koncewicz, Stanisława Łuczak, Wojciech Popko, Małgorzata Półtorak, Małgorzata Sawicka, Krystyna Szepietowska, Agnieszka Szewczyk-Kuta, Małgorzata Witek, Janusz Wrzosek.

Gościom swoją muzyką czas umilali: Chór Kantata i Parafialna Orkiestra Dęta z gminy Szczutowo na Mazowszu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.