Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

W dniach 24-26 września 2022, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyły się Targi Smaki Regionów. Jest to wydarzenie, które zrodziło się z potrzeby promowania produktów lokalnych z oznaczeniami geograficznymi oraz tych, które stanowią kulinarne dziedzictwo naszego kraju. Organizatorem Targów są Grupa MTP oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Podczas oficjalnego otwarcia Targów POLAGRA 2022 wręczono Perły 2022 i Certyfikaty „Jakość i Tradycja” laureatom XXI edycji ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną, Wręczono też Klucz do Polskiej Spiżarni 2022, który przyznawana jest osobom szczególnie zasłużonym w procesie wsparcia kulinarnego dziedzictwa swoich regionów.

Tę część otworzył Ryszard Bartosik – sekretarz staniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie głos zabrał Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, przewodniczący Komisji ds. Żywności Związku Województw RP.

Certyfikaty „Jakość i Tradycja”

System służy wyróżnianiu produktów żywnościowych wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych. Uznanie tego systemu za krajowy system jakości żywności daje jego beneficjentom możliwość skorzystania z mechanizmów wsparcia uczestnictwa w systemie i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych (Działania 132 i 133 PROW 2007-2013) na podobnych zasadach, jak dla produktów zarejestrowanych w unijnym systemie jakości żywności produktów regionalnych i tradycyjnych.

Certyfikaty wręczyli: Ryszard Bartosik – sekretarz staniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Izabela Byszewska – prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Wśród laureatów znalazła się Spółdzielnia Mleczarska w Jarocinie, a certyfikat otrzymała za: masło ekstra tradycyjnie wyrabiane z Jarocina; twaróg półtłusty Krajanka z Jarocina; stołowy śmietankowy, tradycyjnie wyrabiany z Jarocina; śmietankę kremową 30% z Jarocina; maślankę naturalną z Jarocina.

Perły 2022

Perły wręczali Izabela Byszewska – prezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego i przedstawiciele władz poszczególnych województw.

Wśród laureatów znalazły się też przetwórcy mleka.

– sery Ślubowskie – Igor Pietrzyk, Przetwórstwo Farmerskie Sery Ślubowskie;

– Ser krowicki dojrzewający – Leszek Jakimowicz „Leda-ser”;

– Twaróg świeży – naturalnie tradycyjny, półtłusty – OSM „Maluta” Nowy Dwór Gdański,

– Ser pełnotłusty Złota Gouda z dziurami – OSM w Olecku,

śmietana ukwaszona 18% z Wrześni – Spółdzielnia Mleczarska Września,

– Ser ,,Kucharski” z czosnkiem niedźwiedzim – Przyzagrodowa produkcja sera „Serownia Kuchary”;

– Masło 82% ze śmietanki ukwaszonej – Stara Mleczarnia w Bobolicach.

Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, przygotowanie producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym, zachęcenie rolników i właścicieli lokalnych firm do korzystania z dorobku polskiego dziedzictwa kulinarnego w celu wzbogacenia swojej oferty rynkowej.

W 2004 roku producenci – w większości laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – utworzyli Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. I to Izba obecnie jest organizatorem konkursu.