Kolejny sukces konferencji PFPŻ ZP zorganizowanej w ramach targów POLAGRA-FOOD i POLAGRA-TECH 2016

Ponad 120 osób, głównie ekspertów-przedstawicieli przedsiębiorstw spożywczych z całej Polski, wzięło udział w bezpłatnej konferencji „Jakość w przemyśle spożywczym w świetle wymagań prawnych”, którą zorganizował PFPŻ ZP po raz trzeci podczas targów POLAGRA-FOOD i POLAGRA-TECH w Poznaniu.

Konferencja stanowiła kontynuację udanych seminariów zorganizowanych rok i dwa lata temu pt. „Aktualne zasady znakowania i bezpieczeństwo środków spożywczych” oraz „Znakowanie opakowanych produktów spożywczych – Nowe wymagania unijne”. Podobnie jak i w ubiegłych latach, tym razem wydarzenie również cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.

Tegoroczna konferencja została zorganizowana w celu omówienia kwestii związanych z jakością produktów spożywczych, a także omówienia wybranych zagadnień bezpieczeństwa żywności.

Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, zaś pierwszą prezentację pt. „Zafałszowania żywności, jako problem nieuczciwej konkurencji. Stwierdzane nieprawidłowości i możliwości wykrycia analitycznego?” wygłosiła Monika Czarnecka-Partyka reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A.

Kolejną prezentację pt.: „Kleje do opakowań a bezpieczeństwo żywności – co musisz wiedzieć” przedstawiła dr Monika Tönnießen z Henkel Packaging and Labeling Adhesives.

Jakub Tyczkowski reprezentujący Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zaprezentował temat „Gospodarka w obiegu zamkniętym – szanse i wyzwania dla przedsiębiorców w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”.

„Certyfikację w braży spożywczej stan aktualny i perspektywy na przyszłość” omówił natomiast Rafał Pietrasik, przedstawiciel Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.

Następnie uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z tematem „Opłacalność kogeneracji gazowej w przemyśle spożywczym. Doświadczenia GE w projektach biogazowni utylizacyjnych i rolniczych oraz finansowanie inwestycji”. Zagadnienie to przedstawił Michał Opozda z GE Poland Sp. z o.o.

Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło seminarium było wystąpienie pani Doroty Kozłowskiej – dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców i zastępcy redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”. Uczestnicy seminarium mieli możliwość wysłuchania prezentacji na temat aktualnego stanu prawnego w zakresie stosowania określenia „naturalny” w oznakowaniu produktów spożywczych.

Po zakończeniu seminarium nastąpiło podsumowanie przedstawionych tematów, a w trakcie dyskusji kuluarowych prelegenci odpowiadali na dodatkowe pytania uczestników.