43 Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

5 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu rozpoczęła się 43 Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Jej finał odbył się 7 kwietnia.

Głównymi organizatorami tegorocznej olimpiady były Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu. Imprezie patronował m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Turniej finansowany był z Funduszu Promocji Mleka. Jednym z głównych sponsorów była łowicka Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska.

W Olimpiadzie udział wzięło około 50 uczniów, kształcących się w zakresie technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie, z 12 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski

W składzie Komitetu Głównego Olimpiady znaleźli się: prof. dr hab. Stefan Ziajka (przewodniczący), dr inż. Maria Czerniewicz, dr inż. Fabian Dajnowiec, dr inż. Sławomir Pimpicki, mgr. inż. Jakub Krogulec, dr inż. Jan Rybka, mgr Maria Laska, mgr inż. Edyta Kłak, mgr Melania Lipińska, mgr Katarzyna Rybacka.

Olimpiada corocznie składa się z czterech etapów. W pierwszym uczestnicy piszą test wiedzy, następnie sprawdzane są ich wiadomości z wiedzy technologicznej, aparatury i surowców mlecznych. Kolejnym było przygotowanie projektu, który dotyczył napojów fermentacyjnych, zaś zwieńczeniem zmagań była część ustna.

W rywalizacji indywidualnej zwyciężyła Joanna Guzek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Drugie miejsce zajęła Dorota Krusowska z ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.

Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Michalska z ZS w Rypinie.

Uczestniczki otrzymały m.in. nagrody rzeczowe ufundowane przez starostę Krzysztofa Figata, upominki przygotowane przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Łowiczu i upominki ufundowane przez Fundusz Promocji Mleka. Dodatkowo 14 pierwszych finalistów olimpiady otrzyma indeksy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaś wszyscy finaliści Olimpiady zwolnieni są z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

W rywalizacji drużynowej pierwsze miejsce w mlecznej olimpiadzie wywalczyły uczennice z Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie, które w nagrodę otrzymały Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Drugie miejsce przypadło dziewczętom z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, zaś trzecie teamowi z ZSP nr 2 w Łowiczu. Doceniony został także wkład nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów do zmagań. Nauczycielki ze szkół, które zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymają nagrody od Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy podczas 10 Euroforum Polskiego Mleczarstwa i 25 Krajowej Oceny Serów i Twarogów, które odbędzie się w maju w Dąbrowie Górniczej.

Na zakończenie dyrektor szkoły, Maria Laska, odczytała listy gratulacyjne.

Na miejscu, w hallu, odbywa się degustacja produktów z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu, zakładu w Krośniewicach, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Głuchowie i Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.