Co Polacy robią u podnóża Kilimandżaro? Mniej znane oblicza rozwoju mleczarstwa w Tanzanii

Dzięki zaangażowaniu Fundacji Ekonomicznej Polska – Afryka Wschodnia oraz wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc działająca u podnóża Kilimandżaro mleczarnia Kondiki zakłada wzrost skupu i przetwórstwa mleka z 4 tys. litrów do 8 tys. litrów dziennie w 2023 roku. – Wymieniane są krytyczne elementy systemu pasteryzacji mleka, budowane nowe komory chłodzące, zorganizowana i wyposażona została kolejna mini hurtownia w Arushy, rozpoczęły się szkolenia i produkcja nowych produktów m.in. masła i sera mozzarella – wylicza Robert Zduńczyk, prezes Fundacji.

Czytaj więcej

Nierozwiązywalny problem mleczarstwa?

“To teraz mleczarnia będzie przy oczyszczalni ścieków a nie na odwrót.” – K. Łoś

Ten cytat z przed siedmiu lat, pochodzący z wypowiedzi prezesa Lacpolu Kazimierza Łosia, najlepiej oddaje współczesne problemy z jakimi borykają się i borykać będą w przyszłości polskie mleczarnie.

Czytaj więcej

Wody podziemne, możliwości zmniejszenia rocznych opłat za usługi wodne

Nowe Prawo Wodne – jak mniej stracić na zmianach

 

 

EKSPERT RADZI


mgr inż. Jan Marjanowski

Jan Marjanowski – były pracownik Politechniki Gdańskiej, były wieloletni prezes zarządu CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku i większościowy współwłaściciel spółki. W swoim dorobku naukowym jest autorem, współautorem 41 patentów i wzorów użytkowych oraz ponad 75 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowo-technicznych z dziedziny uzdatniania wody, korozji i zapobiegania tworzeniom się osadów z wody. Obecnie jest właścicielem firmy Przedsiębiorstwo MARCOR i prezesem zarządu MARCOR Sp. z o.o.


Czytaj więcej

Zakładowa oczyszczalnia ścieków koszt czy inwestycja?

W naszym kraju wiele zakładów mleczarskich posiada własne oczyszczalnie ścieków. Wiele z tych oczyszczalni powstało w latach 70. ubiegłego stulecia. Na ówczesne czasy, wybudowane oczyszczalnie ścieków stanowiły nowoczesne rozwiązania. Jednakże ciągły rozwój przemysłu mleczarskiego, zmiany profilów produkcji, rozbudowa i modernizacja linii technologicznych wpłynęły na generowanie znacznie większych ilości ścieków o wyższych stężeniach zanieczyszczeń. Zmiany te sprawiły, że pracujące oczyszczalnie, zbudowane według technologii obecnie uznanych za stare, przestały spełniać współczesne wymagania z zakresu ochrony środowiska. Nie tylko są za małe w stosunku do przerabianej ilości mleka, lecz także koszty ich utrzymania i funkcjonowania zaczynają mieć znaczny udział w ogólnych kosztach przetworzenia mleka, zatem stają się dość dużym obciążeniem dla naszych zakładów.

Czytaj więcej

Piroliza, zgazowywanie czyli…?

W ostatnim okresie powstało sporo publikacji na temat zagospodarowywania odpadów. Publikacje te odnosiły się do nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do nowej ustawy o odpadach oraz do nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Te trzy znowelizowane ustawy wprowadziły w nasze życie codzienne, jak i życie gospodarcze, radykalnie nowe rozwiązania. Dodatkowo rozwiązania te w znacznym stopniu wpływają na działalność gospodarczą naszych zakładów mleczarskich.

 

Czytaj więcej

Kryteria wyboru odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków mleczarskich

Zmieniające się w ostatnich latach w Polsce prawo dotyczące ochrony środowiska w coraz większym stopniu obejmuje zagadnienia związane z oczyszczaniem ścieków. Restrykcyjne egzekwowanie nieprzestrzegania wymaganych przepisów poprzez odpowiednie organy sprawiło, iż zakłady mleczarskie zostały postawione przed dość trudnym zagadnieniem modernizacji swoich oczyszczalni. Dodatkowo prawo nakazuje mleczarniom, które przez wiele lat nie zajmowały się tym problemem, nie tylko oczyścić swoje ścieki, ale także wprowadzić nowy system gospodarowania osadami ściekowymi.

Czytaj więcej