Dlaczego warto inwestować w OZE (3)

Jak to działa?

Efekt fotowoltaiczny został odkryty przez francuskiego fizyka Edmunda Becquerela. W wieku 19 lat prowadził on doświadczenia w laboratorium swojego ojca. Ich wyniki zaprezentował w roku 1839, wykazując powstawanie napięcia i prądu pod wpływem oświetlenia półprzewodnika światłem słonecznym. Polski uczony Jan Czochralski, pracujący na początku ubiegłego wieku w pruskim środowisku nauki i przemysłu, stworzył podstawy procesu krystalizacji półprzewodników. Musiało upłynąć wiele dziesięcioleci, aby te odkrycia znalazły praktyczne zastosowania. Od pierwszych tranzystorów, przez ogniwa zasilające pojazdy kosmiczne, doszliśmy do typowych modułów, które możemy dziś zamontować na dachu. Są one w stanie przekształcić niemal 20% energii słonecznej w energię elektryczną. Energia słońca jest tak duża, iż w ciągu jednej godziny na ziemię dociera jej tyle, ile wynosi całoroczne światowe zapotrzebowanie energetyczne.

Czytaj więcej

Dlaczego warto inwestować w OZE (2)

W pierwszym artykule pojawiło się obco brzmiące pojęcie prosument.

Termin ten, wywodzący się z języka angielskiego, oznacza połączenie producenta i konsumenta. Pod taką nazwą funkcjonował niedawno program wspierania budowy mikroinstalacji OZE finansowany przez NFOŚiGW. Pojęcie to znajdziemy również w ustawie o OZE. Jest ono często używane, gdy mowa o małych instalacjach energetycznych.

Czytaj więcej

Dlaczego warto inwestować w OZE (1)

Mało jest w gospodarce obszarów tak podatnych na manipulację opiniami jak sfera odnawialnych źródeł energii (OZE).

Zwolennicy energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym straszą wzrostem cen energii, jaki ma towarzyszyć wprowadzaniu OZE. Pomijają fakt, że rezerwy paliw kopalnych są ograniczone. Lekceważą konsekwencje ekologiczne ich spalania oraz koszty dofinansowania nierentownych kopalń i elektrowni.

Czytaj więcej

Program INNOBIO

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad ustanowieniem sektorowego programu INNOBIO. Jest to program, który ma zgromadzić środki na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych dla obszaru biogospodarki. Beneficjentami tego obszaru mają być firmy i jednostki naukowo-badawcze. Jest to program badawczo-rozwojowy. Jego efektem ma być przygotowanie nowych technologii i wdrożeń tych technologii w przemyśle związanym z biogospodarką.
Czytaj więcej