Ubezpieczenia w przemyśle spożywczym vademecum informacji o ubezpieczeniach dla członków zarządów i osób zajmujących się ubezpieczeniami c.d.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej dla firm to cały szereg ubezpieczonych ryzyk:

  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadanego mienia.
  • OC za wytwarzane produkty.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu (D&O.)
  • OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
  • Ubezpieczenie wycofania produktu z rynku (product recall).
Czytaj więcej

Podstawowe informacje o ubezpieczeniach dla członków zarządów Spółdzielni Mleczarskich

Znaczenie ubezpieczeń w Firmie

Na każdą działalność gospodarczą wywierają wpływ, niezależne od woli ludzkiej, czynniki zewnętrzne. Ich materializacja (czyli czas kiedy się ujawnią) jest niezależna od naszej działalności i woli, czyli mogą pojawić się jutro lub za rok czy nawet za 10 lat. Jedno jest pewne; kiedyś zawsze zdarzy się coś, co może bardzo niekorzystnie oddziaływać na Firmę. Szkody duże, mające istotny wpływ na działalność Firmy, zdarzają się stosunkowo rzadko. Ponieważ są to zdarzenia losowe, możliwym jest, że w konkretnym przedsiębiorstwie aktualne kierownictwo nie miało w ogóle do czynienia z takimi sytuacjami. Takim osobom bardzo trudno jest docenić znaczenie prawidłowo zawartych ubezpieczeń, które chronią ich Firmę. Nie wiedzą też czy ubezpieczenia zostały zawarte w sposób prawidłowy i czy rzeczywiście chronią Przedsiębiorstwo. W takich sytuacjach Zarząd powinien zlecić wykonanie audytu zawartych ubezpieczeń niezależnemu brokerowi.

Czytaj więcej