Wolne od GMO Certyfikat Jakości

Autorski program certyfikacji Europejskiego Centrum Jakości

Niezmiernie miło nam poinformować, że w ostatnich latach obserwujemy wzrost świadomości producentów żywności oraz konsumentów, co potwierdza ogromne zainteresowanie programem Wolne od GMO.

Czytaj więcej

Liderzy Jakości Żywności

To pozarządowy program, promujący przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kładą nacisk na markę i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Stanowi on wspólny projekt redakcji kwartalnika "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", Klastra SGGW Innowacji w Agrobiznesie oraz środowisk propagujących wysoką jakość i sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem żywności.

Czytaj więcej

Orzeł Agrobiznesu

Nagroda Agencji Promocyjno-Wydawniczej EMS dla firmy z branży rolno-spożywczej i jej otoczenia, firmy handlowej i banku wspierającego agrobiznes za sukces rynkowy.

Czytaj więcej

Program Poznaj Dobrą Żywność

Głównym celem Programu PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest informowanie o wysokiej jakości produktów żywnościowych. Udział Programie jest dobrowolny. W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy Państw Członkowskich Unii Europejskiej.
 

Czytaj więcej