Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji

Informacja na temat interesującej publikacji pt. Towaroznawstwo 2.0 w działaniu na rzecz jakości innowacji.
Wyd. Komisja Nauk Towaroznawczych, PAN Oddz. w Poznaniu, Poznań, 2015.

W kraju wciąż trwa dyskusja nad wkładem nauki w rozwój innowacyjności gospodarki. Dlatego poniżej zasygnalizowano ukazanie się nowej publikacji na ten temat, której treść jest interesująca pod względem poznawczym i praktycznym.

Czytaj więcej