Etykietowanie kontra wydruk przy pomocy drukarki edding compact co jest bardziej ekonomiczne?

Metkownice i pistolety do etykiet są ogromnie popularne wśród małych i średnich przedsiębiorców. Jednak koszt eksploatacji metkownicy w porównaniu z drukarką edding Thermal Inkjet (TIJ) może okazać się znacząco wyższy.

Wiele małych i średnich firm wykorzystuje obecnie metkownice do znakowania swoich produktów. Na etykietach znajdują się takie informacje o produktach, jak ceny, kody, daty przydatności do spożycia, dane identyfikacyjne itd. Jako, że potrzeby w zakresie znakowania produktów rosną, ograniczenia związane z użytkowaniem metkownic, jak i ich wysoki koszt, mogą sprawić, że rozwiązanie to okaże się nieefektywne i nadmiernie drogie. Dzięki drukarce edding compact możemy obniżyć związane z tym koszty bieżące.

Drukarki edding compact to nowa generacja rozwiązań w zakresie przemysłowego znakowania i kodowania produktów w technologii Thermal Inkjet (TIJ). W przeciwieństwie do naklejek z etykietami, nadrukowane kody nie zostaną przypadkowo usunięte. Ponadto, wysoka rozdzielczość kodów nadaje im bardziej profesjonalny wygląd w przypadku produktów wysokiej jakości. Co tym istotniejsze, drukarka edding compact generuje zaledwie ułamek związanych z tym procesem kosztów dzięki wyeliminowaniu papierowych etykiet i wkładów do metkownic.

Porównanie kosztów operacyjnych

Aby zilustrować oszczędność, związaną z zastosowaniem drukarki edding compact, porównamy koszty etykietowania w porównaniu z metkownicą. Aby porównanie to było rzetelne, przyjmijmy, że format etykiety to 2 wiersze po 15 znaków o wysokości 2mm, obejmujące NR PARTII i DATĘ BB.

Zarówno drukarka edding compact, jak i metkownica wymagają użycia materiałów eksploatacyjnych. W przypadku metkownicy są to wkłady i etykiety dwuwierszowe. W przypadku drukarki edding compact, jedynym materiałem eksploatacyjnym jest wkład atramentowy.

Koszty metkownicy to:

  • 5 x wkładów Sato, które można nabyć za cenę £14,00. Każdy wkład wystarcza na około 12.500 etykiet.
  • 36.000 x etykiet dwuwierszowych, które można nabyć za cenę £40.00, co stanowi odpowiednik 900 etykiet po cenie £1.

W przypadku drukarki edding compact, koszt wkładu z atramentem SP12 to £78, a jego wydajność to około 975 000 wydruków.

Skoro obliczyliśmy koszt materiałów eksploatacyjnych, rozważmy teraz kilka scenariuszy:

W przypadku drukarki edding compact, firma oszczędza £61.33 na 50.000 wydruków. Przy zwiększeniu liczby wydruków wzrasta także łączna kwota oszczędności. Dla wielu firm, oszczędność ta może okazać się znacząca.

Nakłady kapitałowe

W powyższym przykładzie uwzględniliśmy tylko koszty operacyjne. Przyjrzyjmy się także nakładom inwestycyjnym: Cena drukarki inline edding to £3,300 w naszym sklepie. Metkownica kosztuje zwykle £50.

W którym momencie opłaca się dokonać zmiany?

Biorąc pod uwagę powyższe nakłady kapitałowe, nasze obliczenia wskazują, że przy nakładzie około 300.000 wydruków rocznie (tzn. około 1.150 wydruków w ciągu dnia produkcyjnego), biorąc pod uwagę fakt, że średni czas użytkowania drukarki edding compact to 5 lat, a metkownicy – 2 lata, zastosowanie drukarki TIJ w rodzaju edding compact jest bardziej ekonomiczne.

Innymi słowy, jeśli wykonujesz ponad 1.150 wydruków w ciągu jednego dnia produkcji, kup drukarkę edding compact.

Jeśli drukujesz mniej, zastosowanie metkownicy jest tańsze. Powyższe rozważania nie uwzględniają jednak innych korzyści związanych z bardziej profesjonalnym systemem nadruku, co wyjaśniliśmy w dalszej części tekstu.

Inne aspekty warte rozważenia

Zastosowanie rozwiązania częściowo zautomatyzowanego, takiego jak drukarka edding compact, może wiązać się z korzyściami pośrednimi:

Znakowanie bezpośrednie wymaga mniejszych nakładów pracy. Osobę, która zajmuje się metkowaniem, można skierować do innego obszaru w procesie produkcji. Oznacza to wzrost produktywności i efektywności.

Kody/ oznakowanie produktów jest bardziej trwałe. Eliminacja ryzyka oderwania się lub odpadnięcia etykiety.

Mniejsza ilość odpadów, związanych z wyeliminowaniem papieru, na którym umieszczone są etykiety, jak i pustych opakowań po atramencie. Poprawa efektywności pod kątem zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko naturalne.

Wysoka jakość, profesjonalny wygląd kodów cyfrowych w porównaniu z naklejkami na produktach.

Drukarkę edding compact można podłączyć do dowolnego komputera stacjonarnego lub laptopa, a także do urządzeń w rodzaju tabletu czy smartfona – co pozwala sterować nią zdalnie z biura, a także zapisywać wszystkie kody/ komunikaty w samej drukarce lub w komputerze.

Łatwe przechowywanie 1 lub 2 wkładów atramentowych rocznie, zamiast wielu rolek naklejek i nabojów atramentowych, które mogą łatwo zagubić się w magazynie.

Wniosek

Z naszej analizy wynika, że drukarki edding compact są bardziej efektywne kosztowo w kontekście porównania ceny materiałów eksploatacyjnych w wielu środowiskach produkcyjnych.