Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego zaprasza do współpracy część 2

Pracownia badań mikrobiologicznych zajmuje się analizami mikrobiologicznymi flory patogennej i mikroflory technologicznej. Badane są też próbki środowiskowe, wymazy ze środowiska produkcji, głównie z zakładów przemysłu mleczarskiego.

Pracownia badań fizykochemicznych wykonuje analizy fizykochemiczne mleka i produktów mleczarskich, takie jak: zawartość białka, zawartość suchej masy, zawartość azotanów i azotynów.

Laboratorium posiada akredytację na część stosowanych metod oraz zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii na wykonywanie badań jako laboratorium urzędowe.