Wspomnienia o dr. hab. mgr. inż. Wojciechu Tuszyńskim

Dr hab. mgr  inż. Wojciech Tuszyński urodził się 27 września 1925 r. w Zgierzu i tam wraz z rodzicami spędził najmłodsze lata, które zawsze wspominał jako szczęśliwe, choć nie bez zawirowań. II wojna światowa wywróciła ten świat do góry nogami. W ramach represji aresztowano w Zgierzu 200 osób i osadzono je w więzieniu w Radogoszczy. Miał szczęście, przeżyli nieliczni. Wkrótce potem wraz z rodziną znalazł się w Lublinie, gdzie eksternistycznie zdał maturę.

Czytaj więcej

Prof. zw. dr hab. Jan Kisza

 

 

in memoriam

 

Profesor urodził się 2 września 1926 r. w Zamarskach koło Cieszyna. Szkołę powszechną ukończył w 1940 roku. W 1944 roku, po różnych wojennych perypetiach, znalazł się w III Dywizji Strzelców Karpackich, biorąc m.in. w 1945 roku udział w zdobyciu Bolonii.

Czytaj więcej