Krajowy rynek mleka

06.12.2023

Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów UE pod kątem liczebności stada krów mlecznych z 10% udziałem w unijnym pogłowiu krów mlecznych.

Czytaj więcej

Światowy rynek mleka

05.12.2023

Światowy rynek mleka od początku 2023 r. charakteryzował się zwiększającą się produkcją u największych eksporterów produktów mlecznych, spowodowaną rentownością produkcji surowca przy jednoczesnej redukcji globalnego popytu (również ze strony Chin), m.in. ze względu na malejącą światową siłę nabywczą konsumentów.

Czytaj więcej

Produkcja mleka w UE-27

04.12.2023

Prognozowana w 2023 r. redukcja pogłowia krów w UE-27 o 1% do 19,7 mln szt. zostanie prawdopodobnie zrekompensowana dalszym niewielkim wzrostem wydajności mlecznej o 1% do 7710 kg/szt. W wyniku czego dostawy mleka do skupu na rynku unijnym w 2023 r. mogą zwiększyć się o 0,3% do 145,3 mln ton.

Czytaj więcej

Globalna produkcja mleka

01.12.2023

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r., pomimo nieznacznego spadku produkcji surowca w niektórych regionach świata, utrzymał się umiarkowany, zwyżkowy trend w globalnej produkcji mleka.

Czytaj więcej

Eksport produktów mlecznych

27.11.2023

W okresie styczeń-sierpień 2023 roku, zaobserwowano spadek wartości wysyłki surowego mleka i śmietany z 471 mln EUR do 385 mln EUR w okresie styczeń-sierpień 2023 roku, tj. o 18%. Jednocześnie ilościowo sprzedaż za granicę była niższa o 1% i wyniosła 564 tys. ton.

Czytaj więcej

Na aukcji GDT bez zmian

21.11.2023

Na odbywającej się 21 listopada 2023 roku 344 aukcji Global Dairy Trade nie zanotowano zmian wartości produktów mlecznych. Indeks GDT wyniósł 0,0% w stosunku do aukcji z dnia 7 listopada 2023 roku. Średnia cena wyniosła 3268 USD/t.

Czytaj więcej

Indeks cen produktów mlecznych FAO

20.11.2023

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w październiku 2023 r. zaobserwowano wzrost wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO, po obniżce trwającej od stycznia do września br.

Czytaj więcej

Ceny produktów mlecznych

14.11.2023

Za masło w blokach krajowi producenci w lipcu 2023 r. uzyskiwali cenę 23,39 zł/kg i była niższa o 2,8% niż w czerwcu oraz o 28,3% niż w lipcu 2022 r. W okresie siedmiu miesięcy średnia cena masła w blokach wynosiła 24,86 zł/kg i była mniejsza o 17,5% niż w porównywalnym okresie 2022 roku.

Czytaj więcej

Produkcja artykułów mlecznych

14.11.2023

W lipcu 2023 r. produkcja mleka płynnego wynosiła 265,8 mln litrów i była niższa o 6,7% niż przed miesiącem oraz o 12% niż w lipcu 2022 r. W okresie styczeń – lipiec produkcja mleka płynnego wyniosła 2 046,8 mln litów i była mniejsza o 3,6% niż w tym samym okresie 2022 roku.

Czytaj więcej

Unijny skup mleka

23.10.2023

W lipcu 2023 roku w relacji rocznej skup mleka został ograniczony w dziesięciu krajach członkowskich. W pozostałych szesnastu krajach zwiększono skup surowca.

Czytaj więcej

Produkcja artykułów mlecznych

23.10.2023

W lipcu 2023 r. produkcja mleka płynnego wynosiła 265,8 mln litrów i była mniejsza o 6,7% niż przed miesiącem oraz o 12% niż w lipcu 2022 r. W okresie styczeń – lipiec produkcja mleka płynnego wyniosła 2 046,8 mln litów i była niższa o 3,6% niż w porównywalnym okresie 2022 roku.

Czytaj więcej

Krajowe ceny mleka

23.10.2023

W okresie ośmiu miesięcy 2023 roku średnia cena skupu mleka ukształtowała się na poziomie 210,97 zł/hl i była niższa o 0,6% w porównaniu do tego samego okresu 2022 roku.

Czytaj więcej