Indeks cen produktów mlecznych FAO

17.08.2022

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w lipcu 2022 r. odnotowano obniżenie wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

W lipcu 2022 r. wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 146,4 pkt., czyli niższym o 3,8 pp. niż w czerwcu 2022 r. Pomimo spadku wskaźnik ten kształtował się na poziomie o 29,7 pp. wyższym niż przed rokiem.

W lipcu br. obniżyły się, wchodzące w skład indeksu FAO, notowania OMP, PMP i masła, a ceny sera pozostały stabilne. Pomimo ogólnie słabszej aktywności handlowej, ograniczone globalne dostawy utrzymały światowe ceny przetworów mlecznych na wysokim poziomie.

(17.08.2022 za gospodarz.pl)