Rynek produktów mleczarskich w Polsce (21.08.2022)

05.09.2022

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem polskiego rynku produktów mleczarskich.

Ceny zbytu artykułów mleczarskich w Polsce

Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 15-21.08.2022 r. masło w blokach zbywały po 32,13 zł/kg, czyli taniej o 0,5% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Masło konfekcjonowane sprzedawano po 32,61 zł/kg, a więc to mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena masła w blokach była wyższa niż przed rokiem o 81%, a masła konfekcjonowanego – o 72%.

Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 18,31 zł/kg, a więc mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego mleka w proszku wyniosła 23,50 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% niższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku OMP było droższe o 62%, a PMP – o 63%.

W dniach 15-21.08.2022 r. krajowi producenci zbywali ser Edamski po 23,22 zł/kg taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Za ser Gouda płacono 24,35 zł/kg, tj. mniej o 0,5% niż tydzień wcześniej, ale o 2% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ser Edamski był droższy o 57%, a ser Gouda – o 62%.

Ceny produktów mlecznych na rynkach zagranicznych

Na aukcji, która odbyła się 16 sierpnia 2022 r. na platformie handlowej GlobalDairyTrade indeks cen GDT, w stosunku do poprzedniego notowania, uległ spadkowi o 2,9%. W czasie sesji sprzedano 30,3 tys. ton artykułów mleczarskich. Na GDT 16 sierpnia 2022 r. za masło płacono 5 204 USD/t, a zatem więcej o 0,2% niż w poprzednim notowaniu, ale o 6% mniej niż przed miesiącem. Cena sera Cheddar ukształtowała się na poziomie 5 005 USD/t, a zatem wyższym o 4% niż dwa tygodnie wcześniej i przed miesiącem. Za odtłuszczone mleko w proszku uzyskiwano, tak jak w poprzednim notowaniu, 3 524 USD/t, czyli mniej o 5% niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 3 417 USD/t i była niższa o 4% niż dwa tygodnie wcześniej i o 9% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku ser Cheddar był droższy o 20%, OMP – o 15,5%, masło – o 9%, podczas gdy PMP – o 4% tańsze.

Na giełdzie w Chicago w notowaniu z 19 sierpnia 2022 r. cena masła ukształtowała się w granicy 6 482 USD/t, tj. wyższym o 0,2% niż przed tygodniem i o 1% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku masło było o 77% droższe. Cena odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła 3 285 USD/t i była niższa o 6% niż tydzień wcześniej i o 13% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku OMP było o 19% droższe. Cena sera Cheddar w ciągu tygodnia uległa redukcji o 1% do 4 012 USD/t. Notowany poziom cen był niższy o 5% niż przed miesiącem, ale wyższy o 7,5% niż rok wcześniej.

(05.09.2022 za gospodarz.pl)