Skup mleka w UE

13.09.2022

W czerwcu 2022 roku skup mleka został ograniczony w dziewiętnastu krajach członkowskich, w relacji rocznej. W pozostałych krajach zwiększono skup surowca.

Według danych Eurostat w czerwcu 2022 roku w Unii Europejskiej skupiono 12 480 tys. ton mleka, a więc mniej o 5,7% niż w maju oraz o 0,6% niż w roku poprzednim.

Sześciu największych producentów mleka w Unii Europejskiej, a więc Niemcy, Francja, Holandia, Irlandia, Polska i Włochy, w omawianym miesiącu skupiło w sumie 9 106,87 tys. ton mleka, czyli było to mniej o 0,3% niż przed rokiem. Skup ten stanowił 73,0% całego unijnego mleka.

(13.09.2022 za gospodarz.pl)