Produkcja artykułów mleczarskich

14.09.2022

W czerwcu produkcja mleka płynnego wynosiła 288,7 mln litrów i była o 5,4% mniejsza niż przed miesiącem, ale o 2,7% większa niż w czerwcu 2021 r.

W obrębie sześciu miesięcy produkcja ukształtowała się w granicy 1 821,3 mln l i była o 3,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Produkcja śmietany w czerwcu 2022 r. wynosiła 21,9 mln litrów i była większa o 6,8% niż przed miesiącem oraz o 4,3% niż w czerwcu 2021 r. W pierwszym półroczu 2022 r. produkcja śmietany wynosiła 119,2 mln l i była o 11,2% wyższa niż w porównywalnych miesiącach ubiegłego roku.

W czerwcu 2022 r. wyprodukowano 33,5 mln litrów jogurtu i była na takim samym poziomie jak w poprzednim miesiącu, ale większa o 0,6% niż w czerwcu 2021 roku. W okresie styczeń – czerwiec produkcja jogurtów wyniosła 188,9 mln l i była o 2,4% wyższa niż w tym samym czasie 2021 roku.

W czerwcu 2022 r. produkcja serów twarogowych wynosiła 40,7 tys. ton i była niższa o 4,9% niż przed miesiącem, ale o 2,3% większa niż w porównywalnym miesiącu 2021 roku. W trakcie sześciu miesięcy wyprodukowano 254,9 tys. ton sera twarogowego, w a więc więcej o 2,2% niż w tym samym okresie minionego roku.

W czerwcu 2022 r. wyprodukowano 29,1 tys. ton serów podpuszczkowych dojrzewających, czyli mniej o 4,9% niż w maju, ale więcej o 0,3% niż w czerwcu 2021 r. W czasie od stycznia do czerwca wyprodukowano 175,5 tys. ton serów i było to mniej o 0,8% niż w tym samym okresie 2021 roku.

Produkcja masła w czerwcu 2022 r. ukształtowała się na poziomie 19,2 tys. ton i była niższa o 9,4% niż przed miesiącem, ale wyższa o 8,5% niż w czerwcu 2021 roku. W okresie sześciu miesięcy bieżącego roku produkcja masła wyniosła 127,4 tys. ton i była większa o 3% niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W czerwcu 2022 r. wyprodukowano 16,2 tys. ton OMP, a zatem mniej o 6,9% niż w maju oraz o 1,8% niż w porównywalnym miesiącu 2021 roku. W pierwszym półroczu produkcja OMP ukształtowała się na poziomie 97,8 tys. ton i była wyższa o 12% niż w 2021 roku.

Produkcja PMP w czerwcu 2022 r. wynosiła 2,8 tys. ton i była większa o 7,7% niż przed miesiącem oraz o 21,7% niż w czerwcu 2021 roku. W okresie sześciu miesięcy wyprodukowano 17,8 tys. ton PMP, czyli więcej o 12,9% niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W czerwcu 2022 r. wyprodukowano 102,8 tys. ton serwatki, tj. mniej o 1,7% niż w maju oraz o 18,7% niż w tym samym miesiącu 2021 roku. W okresie styczeń – czerwiec produkcja serwatki płynnej i proszkowanej wyniosła 631,5 tys. ton i była niższa o 16,8% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

(14.09.2022 za gospodarz.pl)