Unijna produkcja mleka

14.10.2022

Unia Europejska zalicza się do czołowych światowych producentów i eksporterów mleka oraz produktów mlecznych.

Według skorygowanej w październiku 2022 r. krótkoterminowej prognozy Komisji Europejskiej w całym 2022 r. na rynku unijnym nastąpi dalsza, minimalna obniżka produkcji mleka, w wyniku m.in. niesprzyjających warunków pogodowych, tj. upalne i suche lato, które przyczyniły się do ograniczenia dostępności dobrej jakości traw na pastwiskach, a także negatywnie wpłynęły na uprawy paszowe.

Komisja Europejska przewiduje, że w 2022 r. w UE-27 produkcja mleka prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu o 0,5% do 152,9 mln ton.

Szacowany tegoroczny spadek pogłowia krów w UE-27 o 0,9% do 19,8 mln szt. nie zostanie zrekompensowany dalszym nieznacznym wzrostem mleczności o 0,4% do 7 604 kg/szt. W wyniku czego unijne dostawy mleka do skupu w całym 2022 r. prawdopodobnie ulegną zmniejszeniu o 0,5% do 143,9 mln ton.

Komisja Europejska prognozuje, że w 2023 r. – przy dalszej redukcji pogłowia krów i niewielkim zwiększeniu się wydajności mlecznej – unijna produkcja surowca prawdopodobnie wyniesie 152,6 mln ton, czyli mniej o 0,2% niż w roku 2022. W efekcie dostawy mleka do skupu na rynku unijnym w 2023 r. mogą ulec niewielkiemu obniżeniu do 143,5 mln ton.

(14.10.2022 za gospodarz.pl)