Krajowe ceny masła

14.11.2022

Ceny masła w Polsce na początku 2022 r., m.in. za sprawą wprowadzenia zerowej stawki podatku VAT, uległy spadkowi.

Pomimo zwiększonej produkcji od marca 2022 r., w wyniku trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie, spowodowanej konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz w wyniku czynników inflacyjnych i rosnących cen nośników energii zaobserwowano wzrost cen masła.

W lipcu 2022 r. za masło w blokach producenci otrzymywali 32,64 zł/kg, a więc więcej o 2% niż przed miesiącem i o 65% niż rok wcześniej. W sierpniu 2022 r. ceny masła uległy spadkowi. Według danych ZSRIR MRiRW cena masła w blokach w sierpniu 2022 r. wyniosła 33,85 zł/kg z VAT i była niższa o 1% niż w lipcu 2022 r., ale o 81% wyższa niż w sierpniu 2021 r.

(14.11.2022 za gospodarz.pl)