Indeks cen produktów mlecznych FAO

18.11.2022

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w październiku 2022 r. odnotowano ponowne spadek wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 140,1 pkt, czyli niższym o 2,5 pp. niż we wrześniu 2022 r. Pomimo obniżki wskaźnik ten był wyższy o 18,7 pp. niż przed rokiem.

W październiku br. zmniejszeniu uległy notowania wszystkich produktów mlecznych wchodzących w skład indeksu FAO tj. masła, OMP, PMP i serów, co było związane z mniejszym niż oczekiwano popytem ze strony Chin, a także dalszą deprecjacją euro w stosunku do dolara amerykańskiego i jej wpływem na światowe ceny przetworów mlecznych. Czynnikiem, który dodatkowo oddziaływał na spadek notowań cen na rynku międzynarodowym był zmniejszony popyt rynkowy.

(18.11.2022 za gospodarz.pl)