Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO

16.12.2022

W listopadzie bieżącego roku indeks cen produktów mlecznych FAO wyniósł średnio 137,5 punktu, co oznacza spadek o 1,2% (1,7 punktu) w porównaniu do października 2022 r. W porównaniu do wartości sprzed roku był o 9,2% (11,6 punktu) wyższy. Odnotowany listopadowy spadek jest piątym spadkiem z rzędu.

W listopadzie najbardziej spadły notowania cen odtłuszczonego mleka w proszku. Główną przyczyna tego była większa dostępność OMP w Europie oraz niższy popyt importowy, ponieważ kupujący byli dobrze zaopatrzeni na krótkoterminowe potrzeby. Ceny pełnego mleka w proszku również odnotowały spadki, głównie z powodu mniejszymi zakupami ze strony Chin. Mniejszy popyt ze strony rynku chińskiego tylko częściowo został zrekompensowany większymi zakupami dokonanymi przez kraje Azji Południowo-Wschodniej. Spadek cen odnotowano również w przypadku masła. Przyczynił się do tego mniejszy import, z powodu wysokich cen detalicznych oraz niepewność co do zakupów ze strony konsumentów. Jedynym produktem, którego cena wzrosła był ser. Wzrostowi cen sprzyjał niski popyt importowy oraz słaba dostępność eksportowa od największych producentów Europy Zachodniej.

(16.12.2022 za pfb.pl)