Indeks cen produktów mlecznych FAO

19.12.2022

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w listopadzie 2022 r. odnotowano ponowne zmniejszenie się wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO

Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 137,5 pkt, tj. mniejszym o 1,7 pp. niż w październiku 2022 r. Pomimo obniżki wskaźnik ten był wyższy o 11,6 pp. niż przed rokiem.

W listopadzie br. zmniejszeniu uległy notowania masła, OMP i PMP, przy zwyżce cen sera. Spadek notowań cen OMP był związany z niższym popytem importowym, przy zwiększonej dostępności eksportowej w Europie. Mniejsze zainteresowanie zakupami ze strony rynku chińskiego wpływało na spadek cen PMP. Czynnikiem, który dodatkowo oddziaływał na obniżkę notowań cen na rynku międzynarodowym był zmniejszony popyt na masło, z uwagi na wysokie ceny detaliczne i niepewność rynku co do zakupów konsumenckich w nadchodzących miesiącach.

(19.12.2022 za gospodarz.pl)