Indeks cen produktów mlecznych FAO

12.01.2023

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w grudniu 2022 r., po pięciu miesiącach spadków, zaobserwowano zwyżkę wartości indeksu cen produktów mlecznych FAO.

Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 139,1 pkt, czyli większym o 1,5 pp. niż w listopadzie 2022 r. i o 10,1 pp. niż przed rokiem.

W grudniu 2022 r. zwiększyły się notowania sera, głównie w wyniku silnego światowego zapotrzebowania importowego i ograniczonej dostępności eksportowej w Europie Zachodniej. Czynnikiem, który wpływał ograniczająco na wzrost indeksu była obniżka cen masła i mleka w proszku, wynikająca z mniejszego popytu importowego na te produkty.

W całym 2022 r. wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wyniósł średnio 142,5 pkt i był wyższy o 23,3 pp. niż w 2021 r. Jednocześnie była to najwyższa średnia roczna odnotowana od 1990 r.

(12.01.2023 za gospodarz.pl)