Pogłowie krów mlecznych

14.02.2023

W Polsce w 2022 r. zahamowany został, utrzymujący się od 2019 r., spadek pogłowia krów mlecznych.

W grudniu 2022 r. stado tych zwierząt liczyło 2 037 tys. szt. i było o 0,1% większe niż rok wcześniej. W województwach, w których udział krów w krajowym pogłowiu nie przekraczał 3%, zaobserwowano wzrost liczby krów w sumie o około 21,2 tys. sztuk, czyli to 6% udziału w pogłowiu zlokalizowanym na terenie tych województw.

Województwa o udziale w chowie krów mlecznych wynoszącym 5–21% odnotowały z kolei redukcję pogłowia. Spadek liczby krów mlecznych w tych województwach był jednak nieznaczny i wyniósł 19 tys. sztuk, co stanowiło 1% udziału w tym pogłowiu.

Jednocześnie w wyniku koncentracji chowu, doskonalenia technologii produkcji oraz poprawy genetyki bydła mlecznego zwiększa się wydajność mleczna. Według szacunku IERiGŻ-PIB4 w 2022 r. prawdopodobnie osiągnęła ona poziom 6 820 litrów/szt., tj. wyższy o 1,3% niż w 2021 r. i o 63% niż w 2004 r.

(14.02.2023 za gospodarz.pl)