Unijne pogłowie krów mlecznych

15.02.2023

W grudniu 2021 r. w UE-27 pogłowie krów mlecznych liczyło 20,2 mln szt. i było o 1,5% mniejsze.

Wśród liczących się unijnych producentów mleka obniżkę liczebności stada krów mlecznych zaobserwowano m.in. w Polsce o 4,3% do 2 mln szt., we Francji o 2,5% do 3,3 mln szt., w Niemczech o 2,3% do 3,8 mln szt., we Włoszech o 1,4% do 1,8 mln szt. i w Niderlandach o 1% do 1,6 mln szt., a wzrost – w Irlandii o 3,4% do 1,5 mln szt.

Niesprzyjające warunki pogodowe w krajach Unii Europejskiej przyczyniły się do ograniczenia dostępności dobrej jakości traw na pastwiskach, a także negatywnie wpłynęły na uprawy paszowe. Komisja Europejska ocenia, że w 2022 r. w UE-27 produkcja mleka krowiego mogła ulec spadkowi o 0,5% do 152,9 mln ton. Przewidywany spadek pogłowia krów w UE-27 w 2022 r. o 0,9% do 19,8 mln szt. nie został zrekompensowany dalszym wzrostem mleczności o 0,4%, do 7 604 kg/szt. W wyniku czego unijne dostawy mleka do skupu w całym 2022 r. prawdopodobnie uległy obniżeniu o 0,5% do 143,9 mln ton.

Według prognozy Komisji Europejskiej w 2023 r. – przy dalszej redukcji pogłowia krów o 0,8% do 19,6 mln szt. i wzroście wydajności mlecznej o 0,6% do 7 651 kg/szt. – unijna produkcja surowca prawdopodobnie wyniesie 152,6 mln ton, czyli mniej o 0,2% niż w roku 2022. W efekcie dostawy mleka do skupu na rynku unijnym w 2023 r. mogą ulec spadkowi o 0,2% do 143,5 mln ton.

(15.02.2023 za gospodarz.pl)