Produkcja masła w Polsce

16.02.2023

W latach 2004-2021 produkcja masła w Polsce zwiększyła się ze 177 tys. ton do 241 tys. ton, tj. o 36%.

W 2021 r. zakłady przetwórcze wyprodukowały masła mniej o 5% niż w 2020 r. Do obniżki produkcji przyczyniło się ograniczenie tempa wzrostu konsumpcji z powodu rosnących cen detalicznych masła, który odnotowano zwłaszcza w drugiej połowie 2021 r.

Polsce według danych GUS produkcja masła w przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej w 2022 r. wyniosła 250 tys. ton, a zatem to więcej o 4% niż w 2021 r.

(16.02.2023 za gospodarz.pl)