Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce

21.03.2023

Ceny mleka surowego i produktów mlecznych w Polsce są w dużym stopniu skorelowane ze zmianami cen na rynku globalnym, charakteryzującymi się około dwuletnim cyklem koniunkturalnym.

Poza wahaniami koniunkturalnymi, ceny mleka i produktów mlecznych, wykazują również wahania sezonowe, które są determinowane zmiennością podaży surowca, tj. dostaw do przemysłu mleczarskiego. W okresie wiosenno-letnim, wraz ze zwyżką zasobów pasz objętościowych, rośnie produkcja i dostawy surowca do przemysłu.

W Polsce w 2022 r. ceny skupu mleka surowego utrzymywały się w granicy znacznie większej niż przed rokiem, osiągając jednocześnie najwyższe wartości w historii. Na początku 2023 r. trend zwyżkowy cen skupu mleka został zahamowany. Według danych GUS w styczniu 2023 r. krajowi dostawcy za surowiec otrzymywali 245,53 zł/hl, czyli mniej o 11% niż miesiąc wcześniej, ale o 34% więcej niż w styczniu 2022 r.

(21.03.2023 za gospodarz.pl)