IX edycja targów WorldFood Poland

W dniach 18-20 kwietnia 2023 r. w EXPO XXI w Warszawie odbyły się targi WoldFood Poland poświęcone sektorowi spożywczemu. Na targach wystawiło się 289 firm, a 45% z nich pochodziło z 32 krajów. Odwiedzający mieli okazję poznać i degustować produkty, które jeszcze nie są dostępne na polskim rynku.

Czytaj więcej

V Forum Technologii Żywności

W dniach 29-30 marca 2023, w Grudziądzu, odbyło się V Forum Technologii Żywności. Udział w nim wzięło ponad 120 uczestników: producentów żywności, dostawców technologii oraz naukowców. Dyskutowano o wyzwaniach i nowych technologiach. Tematami przewodnimi tegorocznego Forum były: opakowania, składniki żywności (w tym tłuszcze) oraz silny trend vege.

Czytaj więcej

Organic School - lepsza żywność dla lepszej przyszłości

29 marca 2023r. odbyła się konferencja prasowa, poświęcona obecności żywności ekologicznej w szkołach, otworzyła nowy etap przedsięwzięcia po tytułowym hasłem. Promocją procesu edukowania młodego pokolenia, jak i jego karmienia żywnością mającą podwyższone walory odżywcze, zajmuje się Stowarzyszenie „Polska Ekologia” wespół z rumuńskim Stowarzyszeniem Operatorów w Rolnictwie Ekologicznym „Bio-Romania”. Całość prac jest współfinansowana przez UE w ramach kampanii „OrganicSchool”.

Czytaj więcej

Mamy kota na punkcie mleka

15 marca 2023, w Bistro Bursztynowa na Nowym Świecie 37 w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa w ramach kampanii „Mamy kota na punkcie mleka”, zorganizowana przez Polską Izbę Mleka.

Czytaj więcej

Liderzy Optymalizacji Produkcji

7 marca 2023, w Warszawie, odbyła się Konferencja Liderzy Optymalizacji Produkcji w Przemyśle Spożywczym zorganizowana przez Aleksandrę Wojnarowską i firmę Bikotech. Niemal setka przedstawicieli przemysłu spożywczego spotkała się w Warszawie na bardzo pracowitym spotkaniu dotyczącym kierunków optymalizacji produkcji.

Czytaj więcej

TECHMILK 2023

W dniach 15-17 lutego 2023, w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XXIV Seminarium „Postęp techniczny przetwórstwie mleka – TECHMILK 2023”. Seminarium zorganizowała Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej I Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Partnerem Seminarium była Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa W Polsce, a współorganizatorami 41 firm współpracujących z branżą mleczarską.

Czytaj więcej

Spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1 lutego 2023, w Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Nadzorczych i prezesów Zarządów Spółdzielni Mleczarskich z Henrykiem Kowalczykiem – wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Podczas spotkania poruszono aktualne problemy i zagadnienia ważne dla branży mleczarskiej.

Czytaj więcej

Noworoczna Gala Agrobiznesu 2023

19 stycznia 2023, po 3 latach nieobecności spowodowanej pandemią, do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wróciły Noworoczna Gala Agrobiznesu i poprzedzające ją Konfrontacje „Drogi do AgroSukcesu”, których organizatorami są: Redakcja Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz Stowarzyszenie AgroBiznesKlub we współpracy z władzami uczelni i wybranych wydziałów SGGW.

Czytaj więcej

EUROMLECZ 2023

W dniach 4-7 stycznia 2023, w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II w Ciechocinku, odbyła się XII Konferencja Mleczarstwa Polskiego EUROMLECZ 2023. Patronat nad Konferencją objęli: Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski i Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL. Patronem Honorowym był wiceprezes Rady Ministrów, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Czytaj więcej

Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa

19 grudnia 2022, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowa dotycząca rachunków ekonomicznych wykorzystywanych w statystyce rolniczej w krajach Unii Europejskiej, w celu obliczania wielkości i wartości produkcji rolniczej.

Czytaj więcej

Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej

29 listopada 2022, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości”. Konferencja zorganizowana została przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości, której liderem jest PFPŻ ZP.

Czytaj więcej

Oszczędzamy energię

W dniach 16-17listopada 2022 w Uniejowie, odbyła się piąta edycja warsztatów zorganizowanych przez Tech Food Practic. Tegoroczna edycja poświęcona była oszczędzaniu energii. Warsztaty podzielone ostały na trzy panele tematyczne: Zielone źródła energii, Najtańsza energia, to energia zaoszczędzona, Optymalizacja kosztów – efektywne zarządzania procesami.

Czytaj więcej

XXIX Targi MLEKO-EXPO 2022 - dzień trzeci

W dniach 16-18 listopada 2022, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyły się XXIX Targi MLEKO-EXPO 2022. Targi zorganizowane zostały przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. Patronat nad Targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasłem tegorocznych Targów było „MÓJ DZIEŃ Z MLEKIEM”.

Czytaj więcej

Warsztaty: Dodatki do żywności - fakty i mity

18 listopada 2022 w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone projektowi informacyjno-edukacyjnemu „Mitożercy”. Warsztaty zorganizowane zostały przez Fundację „Żywność, Aktywnośc i Zdrowie”. Pierwsze działania projektowe wyjaśniają, co zawdzięczamy dodatkom do żywności. Celem Projektu jest dostarczenie konsumentom rzetelnych i obiektywnych informacji na temat żywności i żywienia. Projekt ma na celu również przeciwdziałanie funkcjonującym w przestrzeni publicznej negatywnym mitom dotyczącym produkcji żywności i jej składników, które nie mają oparcia w faktach naukowych. „Mitożercy” dostarczają najnowszej wiedzy o substancjach i surowcach stosowanych w przemyśle spożywczym oraz wyjaśniają funkcje, jakie pełnią w produktach żywnościowych.

Czytaj więcej

XXIX Targi MLEKO-EXPO 2022 - dzień pierwszy i drugi

W dniach 16-18 listopada 2022, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyły się XXIX Targi MLEKO-EXPO 2022. Targi zorganizowane zostały przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. Patronat nad Targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasłem tegorocznych Targów było ,,MÓJ DZIEŃ Z MLEKIEM”.

Czytaj więcej