Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej

29 listopada 2022, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja pt. "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości”. Konferencja zorganizowana została przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – sektor żywności wysokiej jakości, której liderem jest PFPŻ ZP.

Wydarzenie otworzyła, powitała uczestników i prowadziła Animator Rady prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.

Podczas Konferencji uczestnicy wysłuchali następujących wystąpień:

– Monika Łyk, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), pt. „Sektorowa Rada ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości – idee, istota działania, efekty”;

– Jakub Jakubczak, analityk sektora rolno-spożywczego, pt. „Inflacja: ceny żywności oraz implikacje dla konsumentów”;

– Lucjan Paszkiewicz, CAPFUL, pt. „Krzyk czarnych łabędzi i tupot szarych nosorożców. Scenariusze przyszłości na przykładzie projektu Lubelski Rynek Pracy 2030”. Prelegent podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat potencjału rozwoju branży spożywczej w Polsce.

– Adriana Skorupska, PARP oraz Agnieszka Szczurek, Ośrodek Ewaluacji, pt. „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości – co o branży mówią wyniki badań”;

– Piotr Klatta, IBE, pt. „Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencji”;

– Andrzej Wojciechowicz, koordynator prac SKR PŻ, pt. „Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności – jakie korzyści i wnioski dla branży”;

– prof. Krystyna Gutkowska, SGGW, dr inż. Barbara Groele, KUPS, pt. „Dobre praktyki we współpracy szkół z pracodawcami – perspektywa placówek edukacyjnych”;

– dr hab. Andrzej Półtorak, prof. SGGW, pt. „Istota kształcenia praktycznego/dualnego dla pracodawców. Jak kształtować umiejętności praktyczne wśród przyszłych i obecnych pracowników sektora”;

Konferencję podsumowała jej animatorka prof. Krystyna Gutkowska.

Działanie realizowane jest w ramach projektu nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze.